PuraVida

puravida 15075000

PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za lavabo
ComfortZone 100
Dostupna u hrom obradi

puravida 15070000

PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za lavabo
ComfortZone 110
Dostupna u hrom obradipuravida 15081000

PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za lavabo
ComfortZone 200
Dostupna u hrom obradi

puravida 15072000

PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za lavabo
ComfortZone 240
Dostupna u hrom obradi

puravida 15084000

PuraVida Hansgrohe
Jednoručna ugradna slavina
Dostupna u hrom obradi

puravida 15073000

PuraVida Hansgrohe
Slavina za lavabo 3 rupe
Dostupna u hrom obradi

hansgrohe 15132000

PuraVida Hansgrohe
Česma za hladnu vodu
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15132400

hansgrohe puravida senzorska

PuraVida Hansgrohe
Senzorska slavina za lavabo
Pogledati senzorske slavine
za više informacija
puravida za bide
PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za bide
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15270400
puravida česma za bide

PuraVida Hansgrohe
Slavina za bide 3 rupe
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15237400

 

 

puravida slavina za kadu

 


PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za kadu
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15472400

puravida slavina za kadu


PuraVida Hansgrohe
Jednoručna slavina za kadu
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15473400

puravida finis set

PuraVida Hansgrohe
Jednoručni finis set sa preba.
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15445400

puravida izliv
PuraVida Hansgrohe 
PuraVida lula - izliv za kadu
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15412400

hansgrohe 15432000

PuraVida Hansgrohe 
Ugradna slavina za kadu
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15432400

puravida 13437180

Hansgrohe ugradni element
Bazni set za kadu
za montažu slavine sa 3 rupe
Šifra proizvoda 13437180

puravida 15446000

PuraVida Hansgrohe
Ugradna slavina za kadu
Dostupna u hrom obradi
Šifra proizvoda 15446400

bazni set 13444180

Hansgrohe ugradni element
Bazni set za kadu
za montažu slavine sa 4 rupe
Šifra proizvoda 13444180

puravida 15770000

PuraVida Hansgrohe
Finis set sa termostatom
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15770400

puravida 15772000

PuraVida Hansgrohe
Visoko-protočni termo f. set
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15772400

puravida 15771000

PuraVida Hansgrohe
Termo finis set+ventil/diverter
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15771400

puravida 15775000

PuraVida Hansgrohe
Termostatski f. set sa ventilom
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15775400

puravida 15978000

PuraVida Hansgrohe
Ventil za otvaranje
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15978400

puravida 15937000

PuraVida Hansgrohe
Diverter - prebacivač
Dostupan u hrom obradi
Šifra proizvoda 15937400